503 406 521  Magda       691 737 388  Aneta
Zaznacz stronę

Zapisy online

Co lubisz robić? Czym chcesz się zająć?
Wyślij do nas krótkie info, a my skontaktujemy się z Tobą i doradzimy.

 

 

* wszystkie pola są wymagane

Dbając o właściwe dysponowanie danymi osobowymi oraz rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 14 RODO, informujemy co następuje.

Administratorem Pani/Pana danych jest Fit Dance Fordon s.c. Aneta Radecka Magda Wiśniewska, zwana dalej Klubem.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@fitdancefordon.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 503406521 lub pisemnie na adres:

Fit Dance Fordon s.c.
ul. Swobodna 11/4B
85-790 Bydgoszcz

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • Realizowania zawartej z Klubem umowy i świadczenia usług oraz pobierania opłat.
  • Zbierania opinii o usługach i produktach Klubu, umożliwiających poprawę jakości świadczonych usług.
  • Wypełniania zobowiązań prawnych, w tym zapobiegania czynom karalnym i ich wykrywania.
  • Kontaktu z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty Klubu.

 

Przysługuje Pani / Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 17 i 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych prosimy o zgłoszenie takiej informacji drogą mailową lub pisemną na podane wyżej adresy.